Aiempia koulutuspäiviämme

2019

TRANSFERENSSI PSYKOTERAPIASUHTEESSA

”Niin kuin kaksi mannerta,

joita meri erottaa

katselemme toisiamme

horisontin taa.”

 Aulikki Oksanen

 

Kouluttaja:           Henrik Enckell, Lt, koulutuspsykoanalyytikko

 

2018

”mä en haluu mitään bonusperhettä”

– nykyperheen psykodynamiikasta

Kouluttajana on Pirjo Tuhkasaari, psykoterapeutti VET, perhe- ja yksilöpsykoterapiassa, kouluttajapsykoterapeutti (Therepeia-säätiö – Helsingin yliopisto)

Psykodynaaminen näkemys yksilöön, pariin ja perheeseen muuttuvassa maailmassa.

Miten terapeutteina vastaamme ajassamme kohdattaviin haasteisiin?

 

2018

”Joka ilta kun lamppu sammuu”

-koulutuspäivä unista

Koulutusanalyytikko (IPA) YTM Anne Tuohimaa Kuopiosta kertoo unista yleisemmällä tasolla, kulttuuriin liittyen, käsitteenä.

Koulutusanalyytikko (IPA) LT Henrik Enckell  Helsingistä käsittelee teemaa unet psykoterapiassa.

”Hän nukkui, mutta uni jatkoi hänen mielensä kuvailusta” (Aleksis kivi Seitsemän veljestä) -näkökantoja unen maailmasta / Anne Tuohimaa

Unen kohtaamisen menetelmästä – uni psykoterapiatyöskentelyssä / LT Henrik Enckell

 

2017

…”VAAN SIIVETÖNNÄ EN VOI LENTÄÄ, VANKI OLEN MAAN…”

Pakolaisuus ja pakolaisten psykoterapiasta ja hoidosta

26-27.1.2017

Kouluttaja:       Koulutuspsykoanalyytikko Kristina Saraneva. Interpsyko, Helsinki

Pakolaisuuden traumat. Massiivinen psyykkinen trauma (PTSD) ja sen aiheuttajat; terrori, väkivalta, vankeus, kidutus, raiskaus. Mikä on massiivinen trauma ja mitä psyykkinen traumatisoituminen tarkoittaa. Lasten traumat ja traumojen siirtyminen sukupolvesta toiseen. Separaation ja menetysten luomat traumat; kulttuurin menetys, identiteetin ja äidinkielen menetys. Sopeutumisprosessin vaiheet ja traumat. Turvapaikanhakijoiden tilanne. Rasismin psykodynamiikka. Vieraasta kulttuurista tulevan traumatisoidun ihmisen kohtaaminen ja hoitaminen. Haasteet terapeuteille/työntekijöille. Surutyön merkitys. Tulkin kanssa työskentely. Mitä työntekijöiltä edellytetään. Kulttuurisidonnaisuutemme.

 

2016

”TYKKÄÄN SUSTA NIIN ETTÄ HALKEEN”

  • syömisestä ja syömisen häiriöiden hoidosta

Tunteet ja syöminen

Kouluttaja:       kirjailija, kouluttaja Irene Kristeri, Helsinki

Syömishäiriöiden uusi käypä hoito. Täsmäsyöminen. Terapeuttiset lähestymistavat.

Kouluttaja:       psykoterapeutti (ET psykodynaaminen, perheterapeutti), dosentti, psykiatrian ylilääkäri Jaana Suokas, Syömishäiriöyksikkö, HYKS Psykiatriakeskus, HUS

 

2015

Ydintietoisuuden muotoutuminen varhaisen vuorovaikutuksen tilassa

Pirkko Siltala

fil.lis., psykologi, koulutuspsykoanalyytikko, kirjailija

 

2015

”TUO OLI TUMMA MAAMMON MARJA, SYNTYMÄSSÄ SÄIKÄHTÄNYT…”

Varhaisesta traumatisoitumisesta (valkea trauma) ja vanhemmuuden kohtaloista.

Florence Schmitt, FT, yliopistonlehtori, vaativan erityistason yksilö- ja perhepsykoterapeutti, erityisalueena varhaislapsuuden vuorovaikutushäiriöt.

 

2014

Kaikkeni annoin, hetken ma heilua jaksoin

– AUTONOMIAN IHANNE ITSEÄ SUUREMPIEN VOIMIEN RIEPOTUKSESSA

Kouluttaja: Professori, psykohistorioitsija JUHA SILTALA, Helsingin yliopisto

Talouden ja työelämän muutos. Työsuhteista yrittäjämäisiin kertasuorituksiin. Jatkuvuudet katkolla. Kilpailu ja riittämättömyys. Masennusta, maniaa ja vertailuaggressiota. Keskinäisen luottamuksen rapautumista nollasummapelissä. Paranoia, projektiot, suuret joukkotunteet. Häpeän purkamista, keskinäisen luottamuksen synnyttämistä, rehellisen kommunikaation keitaita-vastavoimia kulttuurissa.

 

2013

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

– Suljetut yhteisöt, taakkasiirtymät

Suljetun yhteisön ilmiöistä

kouluttajana YTT Aini Linjakumpu, Lapin yliopisto

Taakkasiirtymät

kouluttajana FL, psykologi, psykoanalyytikko Pirkko Siltala, Helsinki

 

2012

Kelle leivot, äiti, kellen?

-sisarussuhteiden merkityksestä myöhempiin ihmissuhteisiin

Kouluttaja: FT, psykologi, psykoanalyytikko Mirja Malmberg

 

2011

Koulutuspäivä taideterapiasta 

Kouluttajana kuvataideterapeutti, psykologi, psykoanalyytikko, ryhmäpsykoanalyytikko Marja-Leena Roine

Taidepsykoterapiaryhmä organisaatiossa (esim. sairaalassa)
Pitkät psykoanalyyttiset taidepsykoterapiaryhmät
Defenssit, vastarinta ja terapeutin vastatransferenssi  taidepsykoterapiassa

 

2011
Kipuna kiivaana, suruna sielussain…
– näkökohtia psykosomatiikasta
Pirkko Siltala, filosofian lisensiaatti, psykoanalyytikko
Psykosomaatikon hoidosta
Martti Tuohimetsä, psykiatrian erikoislääkäri, psykoanalyytikko
Uutta tietoa psykosomatiikan ymmärtämiseksi

 

2010
NIIN PALJON KUULUU RAKKAUTEEN
– naisen ja miehen rakkaudet ja rakkauden karikot
Kouluttaja: psykologi, kirjailija, FL, psykoanalyytikko Pirkko Siltala
Naisen rakkaus hänen elämänkaaressaan
Kouluttaja: teol.tri, psykoterapeutti Martti Esko
”Isäni jalanjäljissäkö; tutkimus ja todellisuus!”
”Parisuhde, miehen kovin koetinkivi, mutta myös paras kasvupaikka!”
”Mies ja isä rakkauden karikoissa”

 

2009
KUVA KERTOO ENEMMÄN KUIN TUHAT SANAA
– koulutuspäivä valokuvaterapiasta

Kouluttaja: VTM, suunnittelija, psykoterapeutti Ulla Halkola, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus
Johdanto valokuvaterapiaan
Tutustuminen omaelämänkerrallisten valokuvien käyttöön (Family Album) Valokuvan voimaannuttava merkitys
Valokuvat elämän kriisi- ja traumatilanteissa

 

2009
SYVISSÄ VESISSÄ
– näkökohtia vaikean masennuksen ymmärtämiseen ja hoitoon
Kouluttaja:   psykologi, kirjailija, FL, psykoanalyytikko Pirkko Siltala
Vaikean masennuksen ymmärtämisestä ja hoidosta
Kouluttaja:  psykologi, psykoanalyytikko, ryhmäpsykoanalyytikko Kaj Davidkin
Julma yliminä, trauma ja depressio
Aihe tapauksen valossa

2008
”Liian paksu perhoseksi”
-syömishäiriöiden psykodynamiikasta ja hoidosta

Psykologi, psykoterapeutti Pia Charpentier
Syömishäiriöiden varhainen tunnistaminen ja hoitoonohjaus
Syömishäiriöisen ajattelu ja kokemusmaailma
Hoitokäytännöistä

Psykologi, FL, psykoanalyytikko Pirkko Siltala
Syömishäiriöiden psykodynamiikasta

 

2007
”Kun yhteys katkeaa”
– persoonallisuuden rakenteellinen dissosiaatio ja sen hoito
Psykologi, perheterapeutti, traumapsykoterapeutti Päivi Saarinen

 

2006
”Olemisen sietämätön keveys”
– epävakaa persoonallisuus ja sen hoito
psykiatrian erikoislääkäri, koulutuspsykoanalyytikko Anneli Larmo
Mentalisaatioon perustuva psykoterapia epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa.
psykiatrian erikoislääkäri Jorma Tähkä
Epävakaan persoonallisuuden ilmenemistavoista ja häiriötasosta objektisuhdeteorian valossa. Epävakaan persoonallisuuden taustasyistä ja hoidon pääperiaatteista.

 

2005
”Minulle heti kaikki”
– Narsismista ja varhaisesta vuorovaikutuksesta
kouluttaja Gustav Schulman
Narsismin käsitteestä ja psykodynamiikasta.
Terve ja häiriintynyt narsismi.
Narsismin hoito.

kouluttaja Marja Schulman
”Olipa kerran vauva” – Varhaiseen kehitykseen liittyvistä käsitteistä ja teorioista. Vauvan psykohistoriaa. Vaikeuksia varhaisessa vuorovaikutuksessa. Pettymysten aiheuttama häpeä ja lamaannus – kehityksellinen näkökulma. Ongelmallinen ja haavoittuva vanhemmuus. Onnistuuko varhaisen vuorovaikutuksen hoitaminen. Mihin hoito kohdistuu? Voidaanko vääristyneitä hoiva-asenteita ja vuorovaikutusta katkaista ja muuttaa?

 

Tässä oli otsakkeita viime vuosilta.
Koulutuspäiviä on järjestetty vuosittain jo yli 30 vuoden ajan!